HẠNG 2 ĐỨC

23:00 08/04/2021

vs

23:00 08/04/2021

Trận đấu diễn ra vào:08/04/2021

Khởi động lúc:23:00 (GMT+7)